• 1


ข่าวสารจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
DATE POST : 2014-09-21 10:17:36

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ  คลิกที่นี่ smiley